ขนาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

การเลี้ยงไก่อาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม แต่ก่อนที่จะเริ่ม สิ่งสำคัญคือต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสม ขนาดของโรงเรือนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

1. จำนวนไก่

 • ไก่ไข่: ต้องการพื้นที่ประมาณ 0.5-0.8 ตารางเมตรต่อตัว
 • ไก่เนื้อ: ต้องการพื้นที่ประมาณ 0.8-1.0 ตารางเมตรต่อตัว
 • ไก่พื้นเมือง: ต้องการพื้นที่ประมาณ 1.0-1.5 ตารางเมตรต่อตัว

2. สายพันธุ์ไก่

 • ไก่พันธุ์ใหญ่: ต้องการพื้นที่มากกว่าไก่พันธุ์เล็ก
 • ไก่พันธุ์ไข่: ต้องการพื้นที่สำหรับคอนและรังไข่
 • ไก่พันธุ์เนื้อ: ต้องการพื้นที่สำหรับเดินและกินอาหาร

3. วิธีการเลี้ยง

 • เลี้ยงแบบขังกรง: ต้องการพื้นที่น้อย แต่ไก่มีอิสระน้อย
 • เลี้ยงแบบปล่อย: ต้องการพื้นที่มาก แต่ไก่มีอิสระมาก
 • เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย: ต้องการพื้นที่ปานกลาง ไก่มีอิสระพอสมควร

4. ปัจจัยอื่นๆ

 • สภาพอากาศ: พื้นที่ในโรงเรือนควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • แสงแดด: ไก่ต้องการแสงแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดี
 • ระบบระบายน้ำ: โรงเรือนควรมีระบบระบายน้ำที่ดี
 • อุปกรณ์: โรงเรือนควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โรงให้อาหาร รางน้ำ คอน แป้นวางไข่

ตัวอย่างการคำนวณขนาดโรงเรือน

ต้องการเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง เลี้ยงแบบปล่อย

 • พื้นที่ต่อตัว: 0.8 ตารางเมตร
 • พื้นที่รวม: 100 ตัว x 0.8 ตารางเมตร/ตัว = 80 ตารางเมตร

คำแนะนำ

 • ควรเผื่อพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ก่อนสร้างโรงเรือน
 • ควรเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทนทาน และราคา مناسب

บทสรุป

ขนาดของโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ สายพันธุ์ วิธีการเลี้ยง และปัจจัยอื่นๆ การคำนวณขนาดโรงเรือนที่ถูกต้อง จะช่วยให้ไก่มีสุขภาพดี เติบโตอย่างสมบูรณ์ และเพิ่มผลผลิต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *