โรคหวัดหน้าบวมในไก่ชน (Infectious coryza)

โรคหวัดหน้าบวมในไก่ชน

มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Avibacterium paragallinarum เชื้อชนิดนี้สามารถติดต่อได้ทางน้ำมูก น้ำลาย น้ำตา หรืออุจจาระของไก่ป่วย การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยตรงกับไก่ป่วย หรือโดยอ้อมผ่านการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนจากไก่ป่วย

อาการของโรคหวัดหน้าบวมในไก่ชน ได้แก่

 • น้ำมูกใสหรือข้นไหลออกจากจมูก
 • ตาบวมปิด
 • น้ำตาไหล
 • หายใจลำบาก
 • หายใจมีเสียงดัง
 • หงุดหงิด ซึม
 • กินอาหารและน้ำลดลง
 • ผลผลิตไข่ลดลง

ในบางกรณีอาจพบอาการรุนแรง เช่น เยื่อบุช่องท้องอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ หรือปอดบวม ซึ่งอาจทำให้ไก่ตายได้

การรักษาโรคหวัดหน้าบวมในไก่ชนสามารถทำได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ร่วมกับการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดบวม ยาแก้อักเสบ ยาลดไข้ เป็นต้น การรักษาควรทำโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากโรคหวัดหน้าบวมเป็นโรคที่ติดต่อได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังไก่ตัวอื่น

การป้องกันโรคหวัดหน้าบวมในไก่ชนสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

 • แยกไก่ป่วยออกจากไก่ปกติ
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคอกไก่และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดหน้าบวมให้กับไก่

โรคหวัดหน้าบวมในไก่ชนเป็นโรคที่พบได้บ่อยและสามารถติดต่อได้ การป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังไก่ตัวอื่น