ไก่ป่าตุ้มหูขาว และ ไก่ป่าตุ้มหูแดง สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์

ไก่ป่า

ไก่ป่าตุ้มหูขาว และ ไก่ป่าตุ้มหูแดง สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์

ไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปในป่าของประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดย่อย ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดง ทั้งสองชนิดย่อยมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

ไก่ป่าตุ้มหูขาว

  • มีตุ้มหูสีขาว
  • โคนหางมีปุยขนสีขาว
  • พบการกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคตะวันออกของไทย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา

ไก่ป่าตุ้มหูแดง

  • มีตุ้มหูสีแดง
  • โคนหางมีปุยขนสีแดง
  • พบการกระจายพันธุ์ในพม่า, มณฑลยูนาน ในประเทศจีน ในประเทศไทย ยกเว้นทางภาคตะวันออก, ลาวบางส่วน, มาเลเซีย และทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา

ทั้งไก่ป่าตุ้มหูขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 สถานภาพปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานะเป็นกังวลน้อย (ลดลง) เนื่องจากมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การล่าสัตว์ และการเลี้ยงไก่บ้าน

แนวทางการอนุรักษ์ไก่ป่า

แนวทางการอนุรักษ์ไก่ป่า มีดังนี้

  • การป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์
  • การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
  • ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงไก่ป่าอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

การอนุรักษ์ไก่ป่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ หากเราช่วยกันอนุรักษ์ไก่ป่าไว้ ไก่ป่าก็จะคงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไป

สรุป

ไก่ป่าตุ้มหูขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดง เป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ โดยปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ไก่ป่าข้างต้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *