ไก่ป่า ชนิดของไก่ป่า

ไก่ป่า

ไก่ป่า ชนิดของไก่ป่า

ไก่ป่า หรือ ไก่เถื่อน เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae)

จัดเป็นไก่สายพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นต้นตระกูลของไก่บ้านที่เลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ไก่ป่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ จนไปถึงเกาะต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย

ลักษณะทั่วไปของไก่ป่า

ไก่ป่าเป็นนกมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขนาดลำตัว 46-73 เซนติเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเทา หน้าและหงอนมีสีแดงสด หัว คอ ปีก และหลังมีสีเหลืองสลับแดง ท้องดำ หางสีดำเหลือบเขียว หางคู่กลางยื่นยาวกว่าหางเส้นอื่น ไก่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ ขนไม่งดงาม สีไม่ฉูดฉาด แข้งไม่มีเดือย หงอนและเหนียงเล็กมาก หรือบางตัวเกือบไม่มีเลย

พฤติกรรมของไก่ป่า

ไก่ป่าเป็นสัตว์สังคม มักอยู่เป็นฝูงใหญ่ทั้งตัวผู้และตัวเมียรวมกันราว 50 ตัว แต่จะแยกเป็นฝูงเล็กๆ ในฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งตัวผู้ต้องต่อสู้กันเพื่อครอบครองพื้นที่และแย่งชิงตัวเมียกันตัวละ 3-5 ตัว หลังผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะทำรังเป็นหลุมตื้นๆบนพื้นดินหรือบนกองใบไม้แห้งๆในที่ปลอดภัย แล้ววางไข่คราวละ 5-6 ฟอง ไข่สีขาวหรือน้ำตาล ใช้เวลาฟักประมาณ 21 วัน ลูกไก่ป่าอายุ 8 วันก็เริ่มบินเกาะตามกิ่งไม้ได้ และเมื่ออายุประมาณ 10 วัน ก็เริ่มบินได้ในระยะทางสั้นๆ

อาหารของไก่ป่า

ไก่ป่าเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์ขนาดเล็ก โดยกินอาหารจำพวกแมลง เมล็ดพืช ลูกไม้สุกและดอกหญ้า

ชนิดของไก่ป่า

ไก่ป่าสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ 2 ชนิดย่อย ดังนี้

  • ไก่ป่าตุ้มหูขาว (Gallus gallus gallus) พบการกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคตะวันออกของไทย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา
  • ไก่ป่าตุ้มหูแดง (Gallus gallus spadiceus) พบการกระจายพันธุ์ในพม่า, มณฑลยูนาน ในประเทศจีน ในประเทศไทย ยกเว้นทางภาคตะวันออก, ลาวบางส่วน, มาเลเซีย และทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา

สถานะการอนุรักษ์

ไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 สถานภาพปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานะเป็นกังวลน้อย (ลดลง) เนื่องจากมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การล่าสัตว์ และการเลี้ยงไก่บ้าน

ประโยชน์ของไก่ป่า

ไก่ป่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง โดยเนื้อไก่ป่ามีรสชาติดีและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไข่ไก่ป่าก็นิยมนำมาบริโภคเช่นกัน นอกจากนี้ ไก่ป่ายังเป็นสัตว์ป่าที่มีความสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

แนวทางการอนุรักษ์ไก่ป่า

แนวทางการอนุรักษ์ไก่ป่า มีดังนี้

  • การป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์
  • การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
  • การส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงไก่ป่าอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

การอนุรักษ์ไก่ป่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ หากเราช่วยกันอนุรักษ์ไก่ป่าไว้ ไก่ป่าก็จะคงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *