สายพันธุ์ไก่ชน

ไก่ป่าลังกา

ไก่ป่าลังกา ไก่ป่าพื้นเมืองของศรีลังกา

เป็นไก่ป่าพื้นเมืองของศรีลังกา พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นและป่าผลัดใบทางภาคเหนือและภาคตะวันออก

ไก่ป่าลังกา ไก่ป่าพื้นเมืองของศรีลังกา Read More »

ไก่ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว

ไก่ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว

ไก่ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย กำหนดไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544 ในงานภูมิปัญญาเกษตรกรไทย

ไก่ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว Read More »

ไก่ป่า

ไก่ป่าตุ้มหูขาว และ ไก่ป่าตุ้มหูแดง สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์

ไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปในป่าของประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดย่อย ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดง ทั้งสองชนิดย่อยมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

ไก่ป่าตุ้มหูขาว และ ไก่ป่าตุ้มหูแดง สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์ Read More »

ไก่ป่า

ไก่ป่า ชนิดของไก่ป่า

จัดเป็นไก่สายพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นต้นตระกูลของไก่บ้านที่เลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้

ไก่ป่า ชนิดของไก่ป่า Read More »

ไก่ใต้

ไก่ใต้ หรือ ไก่เดือย เอกลักษณ์แห่งภาคใต้

ไก่ใต้ หรือ ไก่เดือย เป็นไก่ชนสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ของประเทศไทย มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากไก่ชนสายพันธุ์อื่น ๆ คือ นิยมไก่เดือยแหลม

ไก่ใต้ หรือ ไก่เดือย เอกลักษณ์แห่งภาคใต้ Read More »